Warunki korzystania z serwisu

Ogólne Zasady i Warunki

 

Wprowadzenie

www.wakacje-hiszpania.pl jest częścią Spain Holiday Online Rentals S.L. (dalej Spain-Holiday”) hiszpańskiej firmy z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym w Maladze, Tom 4211, Księga 3121, Karta 26, Secja 8, Strona MA88747, I/A o numerze rejestracyjnym (C.I.F.) B92802479, z siedzibą pod adresem Paseo Cerrado de Calderón 13, Local 41, 29018 Málaga.

Spain-Holiday oferuje platformę internetową gdzie właściciele lub zarządcy nieruchomości (dalej “Właściciel”) mogą udostępniać informacje o domach do wynajęcia na wakacje a jej użytkownicy (dalej “Gość”) mogą przeglądać, szukać, pytać lub rezerwować te nieruchomości na Spain-Holiday.

Spain-Holiday nie jest właścicielem ani zadządcą żadnego z domów do wynajęcia na  Spain-Holiday, w związku z tym działa tylko jako pośrednik. Wszystkie umowy rezerwacji uzgadniane są między Właścicielem a Gościem.

 

Zasady i warunki korzystania ze Spain-Holiday

 

1.   Użytek własny

Spain-Holiday może być wykorzystywana jedynie do przeglądania, czytania, szukania, rezerwowania i wysyłania zapytań dotyczących domów do wynajęcia wymienionych na Spain-Holiday z zamiarem wynajmu domu do wynajęcia za pośrednictwem Spain-Holiday lub przeglądania artykułów i mediów dostępnych na Spain-Holiday.

Wykorzystanie Spain-Holiday dla celów innych niż rezerwacja domu do wynajęcia lub przeglądania mediów na Spain-Holiday jest surowo zabronione. Materiały takie jak artykuły, filmy, zdjęcia, opisy, dane właściciela a także oprogramowanie i projekty na Spain-Holiday są chronione prawami autorskimi. Inne niż do użytku osobistego użycie materiałów wymaga uprzedniej pisemnej zgody od Spain-Holiday.

 

2.   Rezerwacja domu do wynajęcia na Spain-Holiday

Na Spain-Holiday Gość ma do wyboru dwa rodzaje domów do wynajęcia i w zależności od wybranego domu, może zapłacić przelewem bankowym lub kartą kredytową (Visa lub Mastercard)

  1.    Gość wysyła zapytanie do Właściciela i dokonuje bezpośredniej rezerwacji u Właściciela, bez zaangażowania ze strony Spain-Holiday. Gość płaci bezpośrednio Właścicielowi i zgadza się z umową najmu Właściciela.
  2.    Gość dokonuje rezerwacji na Spain-Holiday gdzie Spain-Holiday jest pośrednikiem pomiędzy Gościem i Właścicielem. Gość płaci pełną kwotę za wynajem za pośrednictwem Spain-Holiday i zgadza się na umowę najmu Właściciela zaprezentowaną Gościowi przed dokonaniem rezerwacji.

W obu przypadkach stosowane są ogólne zasady i warunki Spain-Holiday.

Spain-Holiday nie jest Właścicielem, zarządcą ani biurem podróży, w związku z tym każda umowa zawarta w celu wynajęcia domu do wynajęcia na Spain-Holiday jest zawsze zawarta pomiędzy Gościem a Właścicielem. Obie strony muszą mieć ukończone 18 lat w dniu rezerwacji lub zamieszczenia reklamy.

 

3. Dokładność informacji

Aktualny i dokładny opis domu do wynajęcia, tak jak jego cena, rezerwacje i zdjęcia, są w pełni odpowiedzialnością właściciela. Wakacje-Hiszpania dokłada wysiłków aby informacja dostarczona przez właściciela była prawdziwa, dokładna i zgodna z rzeczywistością.

Spain-Holiday jest platformą internetową i nie prowadzi kontroli domów do wynajęcia, ich fizycznej lokalizacji, nie spotyka się też z Właścicielem.

 

4. Odpowiedzialność

Korzystanie z platformy internetowej Spain-Holiday wskazuje, że Gość zwalnia Spain- Holiday z jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej straty lub szkody w związku z oszustwem, phishingiem, jakimkolwiek naruszeniem warunków, wypadków, strajków, lokautu lub brakiem porozumienia z Właścicielem.

Spain-Holiday nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których Gość może doznać przy korzystaniu ze Spain-Holiday lub zatrzymując się w jednym z domów do wynajęcia znalezionych lub zarezerwowanych na Spain-Holiday. Spain-Holiday nie jest zobowiązana do zaoferowania jakiegokolwiek zwrotu lub rekompensaty za bezpośrednie lub pośrednie straty, które mógł ponieść Gość w ramach wynajmu domu do wynajęcia na Spain-Holiday. Spain-Holiday działa tylko jako pośrednik, dlatego podpisanie umowy najmu ze Spain-Holiday nie jest możliwe.

Spain-Holiday może zawierać odnośniki do stron lub zasobów osób trzecich. Korzystając ze Spain-Holiday tak Gość jak Właściciel przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spain-Holiday nie jest odpowiedzialna za dostępność lub dokładność tych stron lub zasobów; lub zawartości, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem takich stron lub zasobów. Odnośniki do takich stron lub zasobów nie oznaczają poparcia przez Spain-Holiday tych stron internetowych lub zasobów lub treści, produktów lub usług dostępnych z takich stron internetowych lub zasobów.

Spain-Holiday nie może być pociągnięty do odpowiedzialności przez Właściciela za wszelkie oszukańcze, wtórne lub pośrednie szkody, w tym utracone zyski, niezależnie od przyczyny i jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności. Właściciel odpowiada za wszystkie straty jakich może doświadczyć Gość w przypadku gdy konto Właściciela zostało zhakowane lub złośliwie zmanipulowane w dowolny sposób. Jeśli Właściciel jest ofiarą oszustwa lub phishingu lub jeśli Właściciel anuluje rezerwację, akceptuje fakt, że to On zobligowany jest do zwrotu najemcy pełnej kwoty lub zaoferowania zakwaterowania o podobnym standardzie i podobnych warunkach, jeśli nie jest w stanie wypełnić umowy najmu pomiędzy Właścicielem i Gościem.

 

5. Ochrona danych osobowych i prywatności

Korzystając ze Spain-Holiday, niektóre dane osobowe zostaną zapisane w naszej bazie danych. Ochrona danych osobowych i polityka cookies jest wytłumaczona szczegółowo w naszej Polityce Prywatności.

 

6. Różne

Oryginalna hiszpańska wersja zasad i warunków, polityki prywatności, umowy reklamowej i umowy najmu została przetłumaczona na inne języki. Wersja przetłumaczona powstała z uprzejmości i jest tylko biurową wersją, żadne roszczenia nie mogą być wyciągnięte na jej podstawie. W przypadku sporu co do treści lub interpretacji tych dokumentów lub niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją hiszpańską i innymi wersjami językowymi któregokolwiek z tych dokumentów, hiszpańska wersja językowa, w zakresie dozwolonym przez prawo, jest przeważająca i rozstrzygająca. To są oryginalne i obowiązujące wersje po hiszpańsku; zasady i warunki i polityka prywatności, umowa reklamowa i umowa najmu dostępna jest na koncie Gościa i Właściciela.

Jeżeli którekolwiek z postanowień zasad i warunków lub umowy reklamowej i wynajmu jest lub stanie się nieważne, niewykonalne lub niewiążące, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 

7. Jurysdykcja

Te Generalne Zasady podlegają jurysdykcji prawa hiszpańskiego. Spory rozstrzygane są przez właściwe sądy i trybunały.

Użytkownicy mają również dostęp do unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów

 

8. Własność intelektualna

Właściciel gwarantuje, że jest właścicielem praw autorskich do fotografii i materiału tekstowego dostarczanego Spain-Holiday (zwanego dalej "materiałem") lub jest upoważniony przez właściciela praw autorskich do udzielenia pozwolenia Spain-Holiday do wykorzystania materiału. Właściciel rozumie, że materiał fotograficzny lub tekstowy z jakiejkolwiek części Spain-Holiday nie może być powielany bez zgody właściciela praw autorskich.

Właściciel udziela Spain-Holiday wieczystej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z materiałów w celach promocyjnych. Właściciel bezwarunkowo zwalnia Spain-Holiday ze wszelkich kosztów, strat lub zobowiązania (w tym kosztów zastępstwa procesowego), które Spain-Holiday może ponieść w wyniku naruszenia praw autorskich z wykorzystaniem materiałów.

Właściciel bezwarunkowo zwalnia Spain-Holiday z żądania jakichkolwiek kosztów, strat lub zobowiązań (w tym kosztów zastępstwa procesowego), które Spain-Holiday może ponieść w wyniku naruszenia praw autorskich z wykorzystaniem materiału.

 

9. Projekt i wygląd

Spain-Holiday nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia, wynikające z wyglądu strony lub zmian wprowadzonych do fotografii i tekstu zatwierdzonych przez Właściciela. Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznego wyglądu strony z reklamą domów do wynajęcia na Spain-Holiday, w tym prawo do edycji tekstu, zmiany układu lub fotografii. Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do zmiany danych tekstowych i edycji wprowadzanych w internetowej wewnętrznej bazie danych Właścicieli.

 

10. Dokładność informacji

Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do odmówienia jakiejkolwiek reklamy na każdej stronie Spain-Holiday, których zawartość nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Spain-Holiday.

 

11. System ocen

Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do wprowadzenia systemu ocen przeznaczonego dla Gości, w którym mogą oni oceniać warunki i jakość domów do wynajęcia i Właścicieli. Ocena ta będzie całkowicie darmowa i Spain-Holiday nie będzie odpowiedzialna za uwagi i sugestie zgłaszane przez Gości.

 

12. Reklama

Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do wstawienia reklam lub komunikatów  odsyłających do innych materiałów na swojej stronie internetowej, w tym reklam dotyczących innych podobnych domów do wynajęcia. Spain-Holiday deklaruje, że korzystanie z tej usługi jest całkowicie dyskrecjonalne, a Właściciele zrzekają się roszczeń i reklamacji odnoszących się do każdej reklamy opublikowanej na stronie internetowej.

 

13. Kilka nieruchomości

Dom do wynajęcia na Spain-Holiday to tylko jedna jednostka wypoczynkowa, nie kilka jednostek. Tylko jedna jednostka powinna być przedstawiona jako przykład domu do wynajęcia. Tylko jedna jednostka może być przedstawiona jako dom do wynajęcia chyba, że otrzyma uprzednio pozwolenie. Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do modyfikacji domu do wynajęcia jeśli nie jest zgodny z jej polityką.

 

14. Zakończenie reklamy

Jeśli Spain-Holiday otrzymuje skargi od Gości dotyczące konkretnych informacji zawartych na Spain-Holiday, fałszywie przedstawiających dom do wynajęcia lub jego otoczenie, lub gdy jeśli Spain-Holiday wielokrotnie otrzymuje skargi dotyczące Właściciela lub w istotny sposób naruszył warunki, użył niedokładnych, oszukańczych, nieaktualnych lub niepełnych informacji podczas rejestracji konta lub naruszył obowiązujące przepisy lub prawa osób trzecich, lub jeśli Spain-Holiday zakłada w dobrej wierze, że takie działanie jest racjonalnie konieczne do ochrony bezpieczeństwa lub mienia innych Właścicieli lub Gości, Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do usunięcia domu do wynajęcia z witryny i zablokowania konta bez uprzedzenia oraz zatrzymania płatności.

Jeśli Właściciel próbuje wprowadzić nieodpowiedni materiał do bazy danych lub wielokrotnie nadużywa systemu internetowego Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Właściciela lub dom wakacyjny i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek spowodowane koszty.

W przeciwnym wypadku Właściciel może usunąć domek ze Spain-Holiday w dowolnym momencie. Jednak Właściciel musi przestrzegać wszystkich obecnych i przyszłych umów rezerwacyjnych zawartych z Gośćmi. Spain-Holiday nie oferuje zwrotów za domy  na wakacje unieważnione przez Właściciela lub Spain-Holiday.

 

15. Kontakt

Aby utrzymać stały wysoki poziom usług, Spain-Holiday wymaga od wszystkich Właścicieli, szybkiej reakcji na zapytania i rezerwacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do wstrzymania reklamy  domu do wynajęcia Właścicieli, którzy są niedostępni przez okres dłuższy niż 24 godziny.

 

16. Linki zewnętrzne

Linki ze strony domu na wakacje na jakąkolwiek inną stronę internetową lub adres internetowy inny niż Spain-Holiday  są akceptowane jedynie w przypadku gdy link   wraca do Spain-Holiday ze strony Właściciela, bloga lub podobnej strony. Jeśli Właściciel doda link, adres lub nazwę firmy bez zgody, ponownie doda link, adres lub nazwę firmy po uprzednim usunięciu lub usunie linki zwrotne z reklamy na Spain-Holiday, Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do usunięcia domu do wynajęcia bez zwrotu pieniędzy.

 

17. Zasady płatności

Internetowe płatności kartą kredytową są przetwarzane przez operatora płatności przy pełni szyfrowanej bezpiecznej linii SSL. Wpłaty gotówkowe nie są akceptowane.

Za płatności dokonywane za pośrednictwem Spain-Holiday odpowiada certyfikowany dostawca płatności i Spain-Holiday nie przechowuje pełnych danych kart kredytowych i nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub straty przy płatnościach lub przelewach.

 

18. Polityka zwrotów przy reklamie

Spain-Holiday świadczy usługi w zakresie reklamy, zamiast fizycznego produktu. Nie oferuje się okresu próbnego, nie oferuje się zwrotów lub rekompensat za ogłoszenia wygasłe lub niewygasłe. Spain-Holiday nie zwraca pieniędzy i nie oferuje odszkodowania, jeśli Właściciel doświadczy strat, takich jak strata rezerwacji, pieniędzy, szkody lub inne podobne straty dotyczące rezerwacji domu do wynajęcia od Właściciela.

 

19. Zmiany cen i warunków

Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do zmiany cen i warunków oferowanych przez Spain-Holiday bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany cen będą obowiązywać natychmiast i Właściciele zostaną poinformowani przez stronę internetową.

 

20. Dokumentacja

W większości przypadków Spain-Holiday wymaga dostarczenia dowodu własności ich nieruchomości w postaci tytułu własności, rachunku potwierdzającego użytkowanie lub podobne. Jeśli Spain-Holiday nie otrzyma wystarczającej dokumentacji Właściciel lub dom do wynajęcia może nie otrzymać zatwierdzenia reklamy domu na Spain-Holiday.

 

21. Legalne domy na wakacje

W niektórych regionach Hiszpanii prawo wymaga aby Właściciel posiadał licencję jeśli chce legalnie wynająć swój dom. W tych regionach Spain-Holiday może jedynie zatwierdzić i reklamować dom do wynajęcia jeśli Właściciel prezentuje ważny numer licencji domu do wynajęcia.

 

22. Postanowienia końcowe

Na Spain-Holiday Właściciel może reklamować dom do wynajęcia na różne sposoby. Podczas tworzenia reklamy Właściciel zostanie poproszony o zaakceptowanie warunków, które mają zastosowanie do poszczególnej formy reklamowej.

Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do modyfikowania strony internetowej, usług lub modyfikacji tych Warunków, w tym udziału wynajmu, w dowolnym czasie i bez powiadomienia według własnego uznania. Jeśli Spain-Holiday zmodyfikuje warunki, zostaną one opublikowane na stronie internetowej. Poprzez kontynuowanie dostępu lub korzystanie z witryny lub usług po opublikowaniu przez Spain-Holiday poprawek i zmian, Właściciele i Goście są zobowiązani podać swoją zgodę na przestrzeganie  zmodyfikowanych Warunków.