Polityka prywatności

Polityka prywatności Wakacje-Hiszpania.pl

www.wakacje-hiszpania.pl ( zwana dalej “Stroną”) jest częścią Spain holiday Online Rentals S.L. (dalej Spain-Holiday”) hiszpańskiej firmy z ograniczoną odpowiedzialnością hiszpańskiej firmy z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym w Maladze, Tom 4211, Księga 3121, Karta 26, Secja 8, Strona MA88747, I/A o numerze rejestracyjnym (C.I.F.) B92802479o, z siedzibą pod adresem Paseo Cerrado de Calderón 13, Local 41, 29018 Málaga.

Spain-Holiday zajmuje się danymi osobowymi użytkowników Strony z szacunkiem i poufnością i zgodnie z prawem, i podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są przechowywane bezpiecznie i dokładnie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze na temat naszej polityki lub wykorzystywania przez nas informacji osobistych prosimy o kontakt.

Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje na temat plików cookie oraz w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane. Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie, od czasu do czasu możemy dodać nowe usługi, jak też w odniesieniu do zmian prawnych lub projektów komercyjnych. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na Stronie.

 

Dane osobowe wykorzystywane przez Spain-Holiday

Przy rejestracji, wysyłając zapytanie lub rezerwując dom do wynajęcia za pośrednictwem Strony, dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail zostanie zapisane w naszej bazie danych, ponieważ Spain-Holiday wymaga komunikowania ważnych informacji, takich jak potwierdzenie rezerwacji, przypomnienia o płatności i innych informacji dotyczących rezerwacji.

 

Podczas wizyty lub przeglądając Stronę pewne informacje, takie jak adres IP, którego przeglądarka używa oraz informacje o systemie operacyjnym komputera, wersja aplikacji, ustawienia języka i stron, które zostały podane do użytkowników mogą być zbierane.

 

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane przez Spain-Holiday zostaną wykorzystane do właściwego funkcjonowania Strony i świadczonych usług, które obejmują, między innymi: rezerwacje, zapytania, administrację konta, działania marketingowe, płatności, komunikację, wykrywanie oszustw i profilaktykę, cele analityczne.

 

Ochrona danych osobowych

Spain-Holiday wykorzystuje ścisłe środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe i uniemożliwić ujawnienie ich osobom trzecim bez zgody użytkownika. W tym celu urządzenia do przechowywania danych znajdują się w bezpiecznym obiekcie z ograniczonym dostępem fizycznym – także zapory sieciowe i inne środki są wykorzystywane do ograniczania dostępu elektronicznego. Dostęp do danych osobowych jest udostępniony jedynie wewnętrznej kadrze Spain-Holiday. Spain-Holiday będzie przechowywać dane użytkownika w bezpieczny sposób we współpracy z naszymi kontrolami bezpieczeństwa. Informacje będą przechowywane przez rozsądny okres czasu lub tak długo, jak wymaga tego prawo. Do tego, płatności dokonywane za pośrednictwem Spain-Holiday funkcjonują za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności z zabezpieczonym certyfikatem. Spain-Holiday nie przechowuje pełnych danych kart kredytowych i nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub straty w płatnościach lub przelewach.

Jako część Strony, Spain-Holiday zapewnia wewnętrzne konto zwane Secure Inbox,  które umożliwia bezpośrednią komunikację pisemną między Gościem a Właścicielem. Ze względów bezpieczeństwa Spain-Holiday dysponuje automatycznym systemem, który skanuje całą komunikację wyszukując złośliwych, oszukańczych treści. Obejmuje to spam i ograniczenia pewnych typów plików. Wszelkie poufne informacje, takie jak pełne numery kart kredytowych, które mogą być wykorzystywane do nadużyć mogą być  maskowane automatycznie, aby zapewnić bezpieczeństwo Właścicieli i Gości. Spain-Holiday może również maskować informacje kontaktowe, które mogą być wykorzystane do nawiązania kontaktu poza Secure Inbox. W przypadku wykrycia komunikacji ze szkodliwymi materiałami mogą być one całkowicie zablokowane. Wszystkie komunikaty wysyłane i odbierane za pomocą Secure Inbox będą przechowywane przez Spain-Holiday. W zakresie dozwolonym przez prawo, Spain-Holiday będzie miało dostęp tylko do komunikacji wewnętrznej pomiędzy Właścicielami i Gośćmi, jeśli wymaga tego prawo, jeśli jest to absolutnie konieczne ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego, lub jeśli Spain-Holiday ma uzasadniony interes, na przykład wykrycie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom. Żadna komunikacja nigdy nie będzie przekazana osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, wymaganych przez prawo. Spain-Holiday może analizować anonimowe treści korespondencji, aby poprawić swoje usługi.

Dane osobowe podane przy rejestracji konta, a także wszelkie inne, które mogą być dostarczone w trakcie procedury rezerwacji są zawarte w bazie danych o nazwie Spainholiday należycie zarejestrowanej w hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, którego właścicielem jest Spain holiday online rentals SL. Zaakceptowanie tych warunków oznacza wyraźną zgodę na przetwarzanie danych, o których mowa.

Do korzystania z praw do dostępu, sprostowania, odwołania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, powinien zostać wysłany pisemny wniosek do działu obsługi klienta support@spain-holiday.com Możesz także wysłać list pocztą na adres: Paseo Cerrado de Calderón, 13, Local 41, 29018 Malaga.  

W przypadku, gdy w zgodności stosunków handlowych, dane osobowe osób trzecich zostaną przekazane Spain Holiday Online Rentals, S.L., użytkownik gwarantuje, że jest on upoważniony do komunikowania tych danych i że dostarczył podmiotowi danych odpowiednich informacji dotyczących jego komunikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie naruszenia lub kary, które mogą zostać przydzielone Spain-Holiday.

 

Przetwarzanie danych

Zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu UE (2016/679) Parlamentu Europejskiego i Rady (27 kwietnia 2016 r.), dotyczącymi ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, jak jak również wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (zwane dalej „RODO”). Informujemy, że wszystkie dane osobowe przekazane przez użytkowników za pośrednictwem domeny www.spain-holiday.com i jej poddomen są przetwarzane pod nadzorem Spain Holiday Online Rentals (zwanej dalej „Spain-Holiday”), CIF B92802479 z siedzibą przy Paseo de Cerrado de Calderón, 13, Lokal 41, 29018 Malaga (Hiszpania), telefon: + 34 951 234 435, e-mail: support@spain-holiday.com jako właściciel i prawny przedstawiciel strony internetowej.

 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe udostępniane przez użytkowników za pośrednictwem strony internetowej są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem, dla którego dane zostały zebrane. - Konto użytkownika: Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wykonanie i świadczenie odpowiednich usług: zarządzanie reklamami i rejestracja danych w celu ułatwienia zarządzania i kontaktu z użytkownikiem. Dane te są przechowywane przez czas trwania stosunków handlowych i przez czas niezbędny do spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych. - Formularz kontaktowy: Odpowiedź na komunikaty zainicjowane przez zainteresowaną stronę. Traktowanie tych danych jest uzasadnione za zgodą zainteresowanej strony. W takim przypadku dane są przechowywane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i maksymalnie przez 2 lata, chyba że zainteresowana strona wycofa swoją zgodę przed czasem. - Subskrypcja naszego newslettera: Wysyłanie reklam o naszych produktach i usługach; informacje o promocjach, dystrybucji działań i imprez organizowanych przez Spain-Holiday. Traktowanie tych danych jest uzasadnione za zgodą zainteresowanej strony. Dane te będą przechowywane, dopóki zainteresowana strona nie zażąda zaprzestania działalności. - Wysyłanie zapytań: wysyłanie i zarządzanie wnioskami o rezerwację do właścicieli lub menedżerów z domów wakacyjnych reklamowanych na Spain-Holiday. Podstawą prawną dla tego gromadzenia danych jest to, że jest ono wymagane do wstępnej komunikacji, niezbędnej dla przyszłych umów najmu lub środków przedumownych prowadzonych przez zainteresowaną stronę. Dane te są przechowywane tak długo, jak długo utrzymują się stosunki handlowe i przez lata niezbędne do wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych. - Subskrypcja naszej promocji „Win a Gift Check”: Wysyłanie informacji o naszych promocjach, dystrybucji działań i imprez organizowanych przez Spain-Holiday.com. Takie przetwarzanie danych jest uzasadnione za zgodą zainteresowanej strony, a dane będą przechowywane, dopóki zainteresowana strona nie zażąda zaprzestania działań promocyjnych.

 

Odbiorcy

Żadne dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. W zależności od danego celu wszelkie gromadzone dane osobowe są klasyfikowane jako forma identyfikacji osobistej. Dane te mogą mieć formę imienia, nazwiska, narodowości, numeru dokumentu tożsamości lub paszportu, a także danych osobowych, takich jak data urodzenia, płeć, dane kontaktowe, numer telefonu, adres pocztowy i adres e-mail. Ponadto dane te mogą również dotyczyć nieruchomości turystycznych - danych katastralnych, adresu, numeru licencji turystycznej i danych bankowych; wszystkie te dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności, stosując techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. Spain-Holiday nie przekazuje tych danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to wymagane do celów prawnych lub jurysdykcyjnych lub jeśli przekazanie tych danych jest konieczne w związku z celem samego procesu przetwarzania informacji.

 

Prawa osoby, do której należą dane osobowe

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych właściciel tych danych może korzystać ze swoich praw do dostępu, poprawiania, żądania usunięcia, sprzeciwiania się, ograniczania lub wycofywania zgody, oraz wszystkich innych opcji przewidzianych w przepisach RODO. Można to zrobić wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: support@spain-holiday.com lub pisząc do Spain-Holiday i dołączając kserokopię ważnego dokumentu tożsamości wraz z wnioskiem dotyczącym zmian w danych osobowych. Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz złożyć skargę w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych AEPD (www.aepd.es).

 

Modyfikacja polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych

Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do zmiany i / lub aktualizacji treści niniejszej polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, częściowo lub w całości. Dlatego zaleca się, aby użytkownik uważnie przeczytał politykę dotyczącą plików cookie za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do strony internetowej aby być w pełni poinformowanym o najnowszej i najbardziej aktualnej wersji tych zasad.

 

Zmiany statusu firmy

Spain-Holiday zastrzega sobie prawo do ujawniania zebranych informacji każdemu nowemu Właścicielowi w przypadku zawarcia umowy własności z inną firmą. Spain-Holiday nie będzie w inny sposób ujawniać, sprzedawać ani rozpowszechniać informacji osobom trzecim bez zezwolenia - o ile nie jest to wymagane przez prawo.

 

Użycie plików cookies

Spain-Holiday używa plików cookies aby pozwolić użytkownikowi bycie rozpoznanym przez Stronę i zapamiętać jego wybory. Cookies wykorzystywane są również w celu uproszczenia procedury logowania.

 

Rodzaje użycia plików cookie

Spain-Holiday używa następujących rodzajów plików cookie

  • pliki cookie techniczne: to pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony.

  • pliki cookie dotyczące wydajności Strony: Te cookies zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze Strony. Te cookies nie zbierają informacji, które mogą zidentyfikować użytkownika Strony. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe i służą tylko do poprawy wydajności Strony. Spain-Holiday wykorzystuje te pliki cookies: aby zapamiętać wyszukiwania użytkownika i oglądane domy do wynajęcia, aby uzyskać statystyki o tym, jak użytkownicy korzystają ze Strony, np. liczba odwiedzających stronę.

  • pliki cookies dotyczące funkcjonalności: Te pliki cookies pozwalają Stronie pamiętać wybory użytkownika, takie jak nazwa użytkownika, w celu zapewnienia lepszej i indywidualnej obsługi.

Wakacje-Hiszpania używa poniższych cookies własnych i należących do osób trzecich:

ASP.NET_SessionId, .AspNet.TwoFactorRememberBrowser Zabezpieczenia Używane do utrzymywania anonimowej sesji użytkownika przez serwer. Spain-Holiday.com
SHAdminLoginCookie, SHApplicationCookie Uwierzytelnianie Używane dla naszego systemu logowania, więc użytkownik nie musi się logować za każdym razem. Spain-Holiday.com
SHC_AdWords_AccountCampaign Reklama Służy do zbierania informacji dotyczących naszych kampanii. Spain-Holiday.com
__qca Reklamy/td> Zapewniają ranking stron internetowych, a dane, które są gromadzone, są również wykorzystywane do segmentacji odbiorców i reklam. Quantcast
__ssid Cechy strony Zapewniają, że Google może gromadzić informacje o użytkowniku dla Google Maps i filmy hostowane przez YouTube. Google
__stripe_mid, __stripe_sid Bezpieczeństwo / uwierzytelnianie Wygenerowane pliki sesji cookie do rozpoznawania użytkownika. Stripe
__utma, __utmc, __utmv, __utmz, _ga Analytics Używane są dla Google Analytics. Google
cookiePolicyAccepted Cechy strony Używane do sprawdzania, czy użytkownik zaakceptował naszą politykę dotyczącą plików cookie. Spain-Holiday.com
currentLanguage Cechy strony Używane do śledzenia aktualnego języka wybranego na naszej stronie. Spain-Holiday.com
firstPageSeen Cechy strony Służy do uzyskania pierwszej odwiedzonej strony. Spain-Holiday.com
intercom-* Cechy strony / Obsługa klienta Używane do czatu na żywo, aby zapamiętać użytkownika i rozmowy. Intercom
newsletterPopShownThisVisit Cechy strony Używane, aby nie wyświetlać wyskakującego okienka newslettera, jeśli użytkownik już go widział. Spain-Holiday.com
shortlistId Cechy strony Używane, aby zapisać naszą listę ulubionych (Lista domów wakacyjnych, które użytkownik oznaczył jako interesujące) Spain-Holiday.com
tms_VisitorID Fresh Relevance Przechowuje unikalny identyfikator urządzenia. Służy to do śledzenia zakupów, wysyłania / pokazywania ofert związanych z oglądanymi produktami, dzięki czemu można się z nimi skontaktować przez e-mail, jeśli wydaje się, że masz problemy lub pomóc nam ulepszyć stronę internetową. Spain-Holiday.com

 

Dostęp do Cookies osób trzecich

Tylko Spain-Holiday ma dostęp do cookies .

 

Czas, w którym używane są pliki Cookies

Cookies używane przez Spain-Holiday mogą mieć różne długości życia. Maksymalna długość życia wynosi 60 dni od ostatniej wizyty użytkownika na Stronie. Niemniej jednak można usunąć cookies z przeglądarki w dowolnym momencie poprzez link podany w następnym rozdziale.

 

Usuwanie cookies

Instrukcje dotyczące zarządzania cookies dla Internet Explorer 7, 8 i 9

Kliknij menu Narzędzia, a następnie wybierz Opcje internetowe.

Kliknij kartę Prywatność.

Przesuń suwak, aby wybrać preferowane ustawienia.

Aby uzyskać bardziej specjalistyczne ustawienia plików cookie, kliknij Witryny lub Zaawansowane.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w przeglądarce Internet Explorer, kliknij tutaj

Google Chrome

Kliknij menu Chrome, a następnie wybierz Ustawienia.

Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.

Kliknij Ustawienia treści, aby wybrać preferowane ustawienia.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w przeglądarce Chrome, kliknij tutaj.

Mozilla Firefox

Kliknij przycisk Firefox (lub menu Narzędzia), a następnie wybierz Opcje. Dla użytkowników Mac OS X, kliknij menu Firefox, a następnie wybierz Preferencje.

Kliknij panel Prywatność, aby wybrać preferowane ustawienia.

Aby uzyskać bardziej specjalistyczne ustawienia plików cookie, ustaw Firefox: Użyj niestandardowych ustawień dla historii.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w przeglądarce Firefox, kliknij tutaj.

Safari 5.1 i późniejsze wersje

Kliknij menu Safari, a następnie wybierz Preferencje.

Kliknij kartę Prywatność, aby wyświetlić ustawienia plików cookie.

Wybierz preferowane ustawienia.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe ustawienia plików cookie, kliknij Szczegóły.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w Safari, kliknij tutaj.